Publicatielijst

 

Greven, G. en J. Schonewille (eindredactie), ‘Krimp als Uitdaging’, de kracht van Sluis, Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, Den Haag, 2014.

http://www.vanmeernaarbeter.nl/sites/vanmeernaarbeter.nl/files/Krimp%20als%20uitdaging%2C%20de%20kracht%20van%20Sluis.pdf

 

Moerkamp, J., J. Schonewille en T. Selten, ‘Minder mensen, meer initiatief’, werkgroep Leefbaarheid en Voorzieningen van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, Den Haag, 2013. http://www.vanmeernaarbeter.nl/sites/vanmeernaarbeter.nl/files/B-19369_WEB_A5%20Boekje%20Krimp%20II_Hendriks.pdf

 

Hoek, K. van; J. Schonewille en M. Merkus, ‘Verkenning Plattelandsontwikkeling’, overzicht van methoden voor versterking van actief burgerschap, Utrecht, 2012. http://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Verkenning_Plattelandsontwikkeling%20%5BMOV-397266-0.2%5D.pdf

 

Winsemius, A., N. de Groot, M. Ploegmakers, O. Storms, m.m.v. J. Schonewille, ‘Van samen zoeken naar samenwerken’, WMO Trendrapport, Utrecht, 2012.

 

Schonewille, J., J. Engelen en N. de Groot, ‘Evaluatie project Nieuw-Buinen’, Utrecht, 2012.

Schonewille, J. en N. de Groot, ‘Krimp in beeld, de sociale gevolgen van demografische veranderingen’, Utrecht, 2012. http://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Krimp%20in%20beeld%20%5BMOV-177605-0.3%5D.pdf

van Xanten, H.; J. Schonewille, J. Engelen en J.W. van de Maat, ‘Sterke verhalen, burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen’, Utrecht, 2011. http://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Sterke%20verhalen%20-%20burgerinitiatieven%20voor%20voorzieningen%20in%20kleine%20dorpen%20%5BMOV-181636-0.3%5D.pdf

Schonewille, J.en H. van Xanten, ‘Het verhaal van Opsterland, burgerparticipatie in de praktijk’, Utrecht, Utrecht, 2011.

http://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Het%20verhaal%20van%20Opsterland%20%5BMOV-181095-0.2%5D.pdf

 

Geven, G. et al, ‘Krimp, het nieuwe groeien’, positionpaper over leefbaarheid en voorzieningen in krimpgebieden, 2011.

 

Witt, J. de, H.G. Parker Brady, J. Schonewille, J. Tuinstra, ‘Sociaal rapport 2008’, provincie Drenthe, juni 2008.

 

Lange, E. en J. Schonewille, ‘Senioreneconomie, een eerste verkenning binnen en buiten Drenthe’, Provincie Drenthe, april 2008.

Meesterberends, D en J. Schonewille, ’Ruimte voor opbouwwerk, Een cahier voor opbouwwerkers en procesbegeleiders werkzaam op het Platteland’, Zwolle, 2000.

Schonewille, J., ‘Een kroniek van de hennep, Tussen Haagse miljoenen en Veenkoloniale behoeften’, in Spil, 143-144, pp. 21-29, Ruurlo, 1997.

STAMM-publicaties:

 

‘Energie voor het Welzijnswerk’, rapportage van het onderzoek naar de behoefte aan deskundigheidsbevordering bij welzijnswerkers en hun organisaties, november 2008

 

'Dorpsagenda met dorpswaardering', Procesbeschrijving en handleiding, juni 2006.

 

'Vitale dorpen, dorpen vol houdbaarheid', over de versterking van de sociale infrastructuur in Drenthe, september 2005.

 

Blogs voor Netwerk Platteland

 

Leader en krimp verbinden is win-win, 14 november 2014.

http://www.netwerkplatteland.nl/leader-en-krimp-verbinden-is-win-win/

 

Van Streek, 20 augustus 2013.

http://www.netwerkplatteland.nl/van-streek/

 

Over sociale vitaliteit gesproken, 21 september 2012.

http://www.netwerkplatteland.nl/over-sociale-vitaliteit-gesproken/

 

Regionale samenwerking; niet alleen een overheidsfeestje, 15 mei 2012.

http://www.netwerkplatteland.nl/regionale-samenwerking-niet-alleen-een-overheidsfeestje/